SIŪLOME GERIAUSIĄ BENDRAVIMO SU KLIENTAIS BŪDĄ!

Susisiekite su savo klientais pačiu paprasčiausiu ir saugiausiu būdu!

Palaikyti ryšį dar niekada nebuvo taip paprasta ir pigu!

Vietoje įprastinių rinkodaros priemonių, „JO mobile” jums suteikia galimybę pasiekti klientus visame pasaulyje per reklamines kampanijas trumposiomis žinutėmis.


Ateitis priklauso komunikacijai SMS žinutėmis!!

„Jo mobile” padeda ryšių paslaugų teikėjams ir įmonėms visame pasaulyje patikrinti, įtraukti ir autentifikuoti mobiliojo ryšio vartotojus naudojantis kontaktų tvirtinimu, vartotojų tapatybės nustatymu ir telefonine rinkodara!

„Jo Mobile” sprendimai

SMS

Pasinaudokite SMS žinutėmis klientams pritraukti!
SMS – tai daugiau nei trumposios žinutės, tai būdas pritraukti pajamų jūsų verslui.
Jomis galite pasiekti potencialius klientus ir išlaikyti jau esamus.

Patikrinimas

Apsaugokite savo verslą!
Pasinaudokite mūsų patvirtinimo paslauga, kad užtikrintumėte klientų saugumą ir apsaugotumėte savo verslą nuo galimo sukčiavimo.HLR

Nešvaistykite savo pinigų!
Pasinaudokite mūsų HLR arba MNP paslauga ir mokėkite tik už tai, ką išsiunčiate! Paieška – tai geriausias sprendimas prireikus patikrinti telefono numerių duomenų bazę.

Tarpinis serveris

„Jo Mobile“ tarpinio serverio paslauga jums suteiks svarbią prieigą prie pačių stabiliausių mobiliųjų serverių IP adresų. Naudodamiesi mūsų paslauga, galėsite gauti vietų sąrašą ir taip išvengti geografinių apribojimų. Mūsų komanda pasistengs, kad mūsų mobilieji tarpiniai serveriai visuomet būtų atnaujinti ir stabilūs!

happy-clientes

Klientas mums – Karalius!!

Klientų pasitenkinimas – mūsų pagrindinis tikslas. Turėdami daugiau nei 400 000 paslaugomis patenkintų klientų, mes padedame žmonėmis visame pasaulyje susisiekti ir padarome jų komunikaciją lengvesnę ir pigesnę!

„Jo Mobile“ turi daugiau nei 100 tinklų junčių, 93% mūsų klientų yra patenkinti paslaugomis!

SMS API for Developers

Implement SMS notifications, OTP, reminders etc. into your workflow and build apps that send SMS with our redundant SSL SMS API. *

curl --location --request POST 'https://restapi.jomobile.online/v1/send' \
--header 'X-Access-Token: b8fa22f0746fa12dfb40e1a8ae6acce2' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'charset: UTF-8' \
--data-raw '[{
 "number":["380662225588"],
 "senderID":"SMS",
 "text":"Hello are you?",
 "type":"sms",
 "beginDate":"2018-12-31",
 "beginTime":"11:00",
 "lifetime":555,
 "delivery":false
},
{
 "number":["380662225582","79225558877"],
 "senderID":"SMS",
 "text":"Hello\nHow are you?",
 "type":"sms",
 "beginDate":"2018-12-31",
 "beginTime":"11:00",
 "lifetime":555,
 "delivery":false
}]'
 'https://restapi.jomobile.online/v1/send',
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => '',
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
 CURLOPT_POSTFIELDS =>'[{
 "number":["380662225588"],
 "senderID":"SMS",
 "text":"Hello are you?",
 "type":"sms",
 "beginDate":"2018-12-31",
 "beginTime":"11:00",
 "lifetime":555,
 "delivery":false
},
{
 "number":["380662225582","79225558877"],
 "senderID":"SMS",
 "text":"Hello\\nHow are you?",
 "type":"sms",
 "beginDate":"2018-12-31",
 "beginTime":"11:00",
 "lifetime":555,
 "delivery":false
}]',
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  'X-Access-Token: b8fa22f0746fa12dfb40e1a8ae6acce2',
  'Content-Type: application/json',
  'charset: UTF-8'
 ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;
var https = require('follow-redirects').https;
var fs = require('fs');

var options = {
 'method': 'POST',
 'hostname': 'restapi.jomobile.online',
 'path': '/v1/send',
 'headers': {
  'X-Access-Token': 'b8fa22f0746fa12dfb40e1a8ae6acce2',
  'Content-Type': 'application/json',
  'charset': 'UTF-8'
 },
 'maxRedirects': 20
};

var req = https.request(options, function (res) {
 var chunks = [];

 res.on("data", function (chunk) {
  chunks.push(chunk);
 });

 res.on("end", function (chunk) {
  var body = Buffer.concat(chunks);
  console.log(body.toString());
 });

 res.on("error", function (error) {
  console.error(error);
 });
});

var postData = JSON.stringify([
 {
  "number": [
   "380662225588"
  ],
  "senderID": "SMS",
  "text": "Hello are you?",
  "type": "sms",
  "beginDate": "2018-12-31",
  "beginTime": "11:00",
  "lifetime": 555,
  "delivery": false
 },
 {
  "number": [
   "380662225582",
   "79225558877"
  ],
  "senderID": "SMS",
  "text": "Hello\nHow are you?",
  "type": "sms",
  "beginDate": "2018-12-31",
  "beginTime": "11:00",
  "lifetime": 555,
  "delivery": false
 }
]);

req.write(postData);

req.end();
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
 .build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("application/json");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "[{\r\n \"number\":[\"380662225588\"],\r\n \"senderID\":\"SMS\",\r\n \"text\":\"Hello are you?\",\r\n \"type\":\"sms\",\r\n \"beginDate\":\"2018-12-31\",\r\n \"beginTime\":\"11:00\",\r\n \"lifetime\":555,\r\n \"delivery\":false\r\n},\r\n{\r\n \"number\":[\"380662225582\",\"79225558877\"],\r\n \"senderID\":\"SMS\",\r\n \"text\":\"Hello\\nHow are you?\",\r\n \"type\":\"sms\",\r\n \"beginDate\":\"2018-12-31\",\r\n \"beginTime\":\"11:00\",\r\n \"lifetime\":555,\r\n \"delivery\":false\r\n}]");
Request request = new Request.Builder()
 .url("https://restapi.jomobile.online/v1/send")
 .method("POST", body)
 .addHeader("X-Access-Token", "b8fa22f0746fa12dfb40e1a8ae6acce2")
 .addHeader("Content-Type", "application/json")
 .addHeader("charset", "UTF-8")
 .build();
Response response = client.newCall(request).execute();